Kontakt

Caparol Hrvatska

Centrala:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@alpina.hr

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733

MB: 1265172
OIB: 38070425200
PDV identifikacijski broj HR38070425200.
VAT Nr. HR38070425200
Žiro račun: 2484008-1100565854 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, Zagreb)
IBAN: HR3724840081100565854
Tvrtka je upisana u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080124157. Iznos temeljnog kapitala 10.500.000,00 u cijelosti uplaćen.
Direktorica: Verica Mazić